Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služby na zajištění odvozu a odstranění odpadu z černých skládek v okolí vodních toků na k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/odvoz-a-odstraneni-odpadu-z-cernych-skladek-z-k-u-reporyje-a-k-u-stodulky_18889/

Lhůta pro podání nabídek je do 17.7.2017, 10.00 hod.

-->