Dodávka multifunkčního komunálního vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 1ks nového multifunkčního komunálního vozidla včetně kompatibilního příslušenství v provedení a výbavě dle specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-multifunkcniho-komunalniho-vozidla_19220/

Lhůta pro podání nabídek je do 2.8.2017, 10.00 hod.

-->