Dodávka mobilního štípacího automatu pro výrobu palivového dříví

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového nepoužitého mobilního štípacího automatu pro výrobu palivového dříví v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace – cenová nabídka prodávajícího) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14.8.2017, 10.00 hod.

-->