Dodávka rypadlo nakladače

Předmětem plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 1 ks nového nepoužitého rypadlo nakladače (traktor bagru) v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele. Jedná se o mechanizaci, která bude využívána pro nakládání a převážení materiálu při realizaci staveb.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-rypadlo-nakladace_19724/

Lhůta pro podání nabídek je do 31.8.2017, 10.00 hod.

-->