Výsadba Dívčí hrady – dodávka rostlinného materiálu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka rostlinného materiálu určeného k výsadbě v lokalitě Dívčí hrady. Jedná se o dodávku vybraných druhů dřevin v množství dle přiloženého položkového rozpočtu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.10.2017, 10.00 hod.

-->