Dodávka drtiče pro kompostování

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je dodávka nového nepoužitého rychloběžného drtiče pro kompostování v provedení a výbavě dle požadavků a specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-021913
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/40923

Zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-drtice-pro-kompostovani_20576/

Lhůta pro podání nabídek je do 9.11.2017, 10.00 hod.

-->