Obnova stromořadí v Italské ulici

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dosadby stromů a revitalizace podsadbových pásů v prostoru stávajícího stromořadí na území městské části Praha 2 a 3.
Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let po výsadbě.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.11.2017, 10.00 hod.
Lhůta byla prodloužena do 16.11.2017, 10.00 hod.

-->