Výstavba zámečnické dílny a skladu – Práčská

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce týkající se výstavby zámečnické dílny a skladu hutního materiálu v areálu Lesů hl. m. Prahy.
Místem plnění je Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 31.10.2017, 10.00 hod.

-->