Zajištění nákladní dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky v otevřeném řízení je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění nákladní dopravy nákladními automobily, resp. pronájem nákladních automobilů s řidičem na dobu trvání 24 měsíců. Bude se jednat o nárazové jednodenní nebo vícedenní práce, které není zadavatel schopen zajistit vlastními silami. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním poskytovatelem.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: vozy o užitečné hmotnosti 10 – 13 t
Část 2: vozy o užitečné hmotnosti 14 – 18 t
Část 3: vozy pro odvoz kontejnerů
Část 4: tahač s podvalníkem pro přepravu strojů o užitečné hmotnosti do 26 t

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-019819
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/42982

Zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/zajisteni-nakladni-dopravy_20858/

Lhůta pro podání nabídek je do 24.11.2017, 10.00 hod.

-->