Dodávky betonu pro rok 2018

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky betonu na území hl. m. Prahy pro Lesy hl. m. Prahy v roce 2018.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.11.2017, 10.00 hod.

-->