Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2018 – 2019

Předmětem veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací – např. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, odstranění křovin a pařezů, sekání a hrabání trávy, úpravy plání a terénů s rozprostřením ornice, zásyp jam a výkopů, čištění lomového kamene, apod. dle potřeb zadavatele a oceněných pracovních úkonů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/ramcova-dohoda-o-provadeni-pripravnych-a-stavebnich-praci-na-roky-2018-2019_21003/

Lhůta pro podání nabídek je do 29.11.2017, 10.00 hod.

-->