Zajištění veterinární péče

Předmětem zakázky malého rozsahu je poskytování veterinární péče zraněným volně žijícím živočichům (předpokládaný podíl zakázky 90 %), služebním psům (předpokládaný podíl zakázky 5 %), případně i hospodářským zvířatům (předpokládaný podíl zakázky 5 %). Veterinární lékař musí být schopen v případě nutnosti provést zákrok, konzultaci či návrh řešení kdykoliv během 24 hodin po celý rok.

Místem plnění je území hlavního města Prahy

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 24.11.2017, 10.00 hod.

-->