Pacht drobné stavební mechanizace na rok 2018

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pacht drobné stavební mechanizace na základě dílčích objednávek.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.12.2017, 10.00 hod.

-->