Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Lesů hl. m. Prahy v letech 2018 až 2021

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je spolupráce poskytovatele při zajišťování technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, k nimž vykonává zadavatel práva vlastníka.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
část 1: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie
část 2: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy pro část 1) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy pro část 2).

Lhůta pro podání nabídek je do 10.1.2018, 10.00 hod.

-->