Dodávky motorového ručního nářadí a příslušenství

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění dodávek motorového ručního nářadí a příslušenství na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: motorové ruční nářadí
Část 2: příslušenství

Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkové rozpočty) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.2.2018, 10.00 hod.

-->