Dokončení výstavby Centrálního parku Jižní město

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební práce na dokončení Centrálního parku na Jižním městě dle projektové dokumentace (architektonicko-stavební část, komunikace a cyklostezka, veřejné osvětlení) a oceněných pracovních úkonů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dokonceni-vystavby-centralniho-parku-jizni-mesto_22270/

Lhůta pro podání nabídek je do 16.2.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 20.2.2018, 10.00 hod.

-->