Zajištění celoročního provozu a správy objektu dětského hřiště Kostelní v Letenských sadech

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění provozu dětského hřiště Kostelní a veřejných WC v Letenských sadech.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (mapový podklad) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.1.2018, 10.00 hod.

-->