Dodávka spojovacího materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání spojovacího materiálu na území hl. m. Prahy. Zadavatel bude odebírat zboží dle aktuálních potřeb a na základě položkového rozpočtu. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.2.2018, 10.00 hod.

-->