Údržba a oprava laviček a dalšího mobiliáře v parcích celopražského významu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provádění údržby a opravy laviček a jiného mobiliáře v parcích celopražského významu.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (technická specifikace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.2.2018, 10.00 hod.

-->