Úklid a odvoz psích exkrementů v Královské oboře

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby spočívající v provádění úklidu a odvozu psích exkrementů v Královské oboře Stromovce, které budou prováděny na základě naceněného položkového rozpočtu. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena smlouva na dodávky služeb s jedním poskytovatelem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 12.3.2018, 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 14.3.2018, 10.00 hod.

-->