Stromořadí v ulici Ječná – úprava technických prvků a čištění stromových mříží

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení úpravy technických prvků a čištění stromových mříží v uličním stromořadí na území městské části Praha 2.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.4.2018, 10.00 hod.

-->