Zateplení strážnice Modřany

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na zateplení strážnice Modřany. Místem plnění veřejné zakázky je areál strážnice Modřany, Klostermannova 573/34, Praha 12.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 9.5.2018, 10.00 hod.

-->