Dodávka rádiem řízených sekaček s kolovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 2 ks nových nepoužitých rádiem řízených sekaček s kolovým podvozkem v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2018, 10.00 hod.

-->