Dodávka rotační sekačky se sběrem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nového nepoužitého stroje – rotační sekačky se sběrem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2018, 10.00 hod.

-->