Park U Čeňku – dokončení výstavby veřejného osvětlení

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dokončení výstavby veřejného osvětlení nových komunikací a chodníků s instalací stožárů a světel v nově vznikajícím parku U Čeňku.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (soupis provedených prací), v příloze č. 4 (projektová dokumentace) a v příloze č. 5 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2018, 10.00 hod.

-->