Dodávka dvounápravových nákladních vozů s celkovou hmotností do 12 t

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 2 ks nových nepoužitých dvounápravových nákladních vozů s celkovou hmotností do 12 t, pohon 4×4, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Dvounápravový nákladní vůz s hydraulickou rukou a jednoramenným nosičem kontejneru
Část 2: Dvounápravový nákladní vůz s jednoramenným nosičem kontejneru

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-dvounapravovych-nakladnich-vozu-s-celkovou-hmotnosti-do-12-t_25497/

Lhůta pro podání nabídek je do 17.8.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 30.8.2018, 10.00 hod.

-->