Dodávka multifunkčního komunálního vozidla s nástavbami

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání nového nepoužitého víceúčelového komunálního vozidla včetně příslušenství, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-multifunkcniho-komunalniho-vozidla-s-nastavbami_25489/

Lhůta pro podání nabídek je do 20.8.2018, 10.00 hod.

-->