Dodávka rádiem řízené sekačky s pásovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání nové nepoužité rádiem řízené sekačky s pásovým podvozkem v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.8.2018, 10.00 hod.

-->