Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 2 ks nových nepoužitých rotačních mulčovacích sekaček, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Sekačka mulčovací – širokozáběrová
Část 2: Sekačka mulčovací – svahová

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/dodavka-2-ks-mulcovacich-sekacek_25770/

Lhůta pro podání nabídek je do 31.8.2018, 10.00 hod.

-->