Dodávka a montáž filtračních systémů do jezírka – Výstaviště Holešovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž filtračního systému do jezírka. Místo plnění zakázky: Praha, Výstaviště Holešovice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.9.2018, 10.00 hod.

-->