Dodávka elektrotahačů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nových nepoužitých – elektrotahačů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Elektrotahač s kabinou (1ks)
Část 2: Elektrotahač bez kabiny (1ks)

Lhůta pro podání nabídek je do 22.8.2018, 10.00 hod.

-->