Malotraktory s lesnickou nástavbou pro práci v lese a komunální údržbu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks nových nepoužitých malotraktorů s lesnickou nástavbou pro práci v lese a komunální údržbu.

Požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 10.9.2018, 10.00 hod.

-->