Lesnická ochranná nástavba na traktory

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 6 ks nových nepoužitých lesnických ochranných nástaveb pro traktory.
Požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 14.9.2018, 10.00 hod.

-->