Rekonstrukce hájovny Šárka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na rekonstrukci hájovny Šárka (U Pohádky 40, Praha 6 – Nebušice).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 19.9.2018, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 25.9.2018, 10.00 hod.

-->