Dodávka příkopového válce

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1 ks nového nepoužitého vibračního kloubového příkopového válce v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.10.2018, 10.00 hod.

-->