Pacht kolových dumperů na rok 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pacht kolových dumperů s nosností 3 tuny a 6 až 9 tun.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 3.12.2018, 10.00 hod.

-->