Dodávka rádiem řízené sekačky s kolovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks rádiem řízené sekačky s kolovým podvozkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) , v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 1.3.2019, 10.00 hod.

-->