Dodávka nákladních a užitkových vozidel

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 5 ks nových nepoužitých vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Užitkové vozidlo (Správa budov)
Část 2: Užitkové vozidlo (Ekologická výchova)
Část 3: Nákladní vozidla typu sklápěč (Středisko Lesy)
Část 4: Osobní víceúčelové vozidlo (Vodní toky)

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/dodavka nakladnich a uzitkovych vozidel

Lhůta pro podání nabídek je do 17.4.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->