Ostraha objektů Lesů hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění ostrahy sídla Lesů hl. m. Prahy a monitoring vybraných objektů pomocí kamerového systému.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (seznam objektů pro ostrahu kamerovým systémem), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (čestné prohlášení o náhradním plnění).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.3.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.4.2019, 10.00 hod.

-->