Pronájem a servis sanitární techniky a vybavení staveniště

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pronájem a servis sanitární techniky a vybavení staveniště.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 20.3.2019, 10.00 hod.

-->