Hájovna Hostivař – zázemí pro techniku a instalace automatických napáječek pro zvířata

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v areálu hájovny Hostivař zahrnující vybudování zázemí pro techniku, skladů, nové pojezdové plochy a instalace automatických napáječek pro zvířata.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.4.2019, 10.00 hod.

-->