Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2019 – 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací, tj. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, betonování a zhotovení bednění konstrukcí, obetonování potrubí a montáž a demontáž lešení, montáž potrubí různých průměrů, atd.
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody s maximálně třemi poskytovateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/provadeni pripravnych a stavebnich praci

Lhůta pro podání nabídek je do 14.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->