Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/rekonstrukce straznice kyje

Lhůta pro podání nabídek je do 16.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->