Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 3 ks nových nepoužitých nákladních vozidel typu sklápěč v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/dodavka nakladnich vozidel sklapec

Lhůta pro podání nabídek je do 31.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->