Dodávka traktorového nosiče kontejnerů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého traktorového nosiče kontejnerů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 7.6.2019, 10.00 hod.

-->