Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu 2019-2020

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích na území hl. m. Prahy – parky celopražského významu: Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/vyvazeni odpadkovych kosu 2019-2020

Lhůta pro podání nabídek je do 5.6.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->