Dodávka školkovacího stroje

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého školkovacího stroje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.7.2019, 10.00 hod.

-->