Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provádění a zajištění elektrikářských prací.
Místo plnění zakázky: Objekty ve správě zadavatele na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.6.2019, 10.00 hod.

-->