Dodávka 2 ks nákladních vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých nákladních vozidel včetně příslušenství, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.
Část 1: Odvozní souprava 6 x6 s návěsem a výměnou oplenovou nástavbou do návěsového sedla
Část 2: Nákladní vozidlo 8×8 sklápěcího s korbou

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/Dodávka 2 ks nákladních vozidel
Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-017532

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.30 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->