Dodávka 5 ks vozidel typu Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých vozidel typu pick-up, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.

Část 1: Osobní vozidlo typu Pick Up
Část 2: Užitková vozidla typu Pick Up

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/Dodavka 5 ks vozidel typu Pick Up

Lhůta pro podání nabídek je do 26.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 31.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Oznámení o výběru dodavatele část 1

Oznámení o výběru dodavatele část 2

-->